תעודת מורשה קליל וחוזה עבודה

תעודת מורשה קליל
 

 
 
 


עבודתנו מתבססת על חוזה אותו ניסחה חברת קליל, המפרט את אופן העבודה והמעגן זכויות וחובות לקוח אל מול קבלן ולהיפך. להלן החוזה:

 
 
Comments